ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਦੀ ਜੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਧਿਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

0 min read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ):  ਮਿਤੀ ਹੈ 19 ਮਈ 2024 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰ ਮਿਤੀ ਹੈ 20 ਮਈ 2024 ਰਾਤ 11.59 ਵਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours