ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਈਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ: ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ

1 min read

5 ਮਾਰਚ (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ):   ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਈਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰਾ” ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਬੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਹਨ।

CBCI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲਗਭਗ 14,000 ਸਕੂਲ, 650 ਕਾਲਜ, ਸੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 450 ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours